• Plaunami automobiliai, kurių aukštis - iki 2.70m., plotis - iki 2.40m.
  • Įvažiuodami į plovyklą, užlenkite veidrodžius, sustumkite arba nuimkite anteną, uždarykite langus, liuką, nuimkite papildomus plafonus, bagažines ir t.t.
  • Esant laisvai plovyklai, surinkite kodą.
  • Atsidarius vartams, įvažiuokite į priekį tarp kreipiančiųjų, užsidegus "STOP" signalui sustokite, išjunkite variklį ir įjunkite rankinį stabdį.
  • Nelipkite iš plaunamo automobilio.
  • Išvažiuokit iš plovyklos tik atsidarius vartams priekyje. Vartai uždaromi po 20 sekundžių.
  • Po plovimo visada patikrinkite automobilio stabdžius.
  • Plovykloje pikapai neplaunami.

 

DĖMESIO!

Informuojame jus, kad už automobilio pažeidimus, atsiradusius dėl šių taisyklių nesilaikymo, taip pat už negamyklinių aksesuarų, sumontuotų ant automobilio, pažeidimą plovimo metu, neatsakome.